Νομική Προστασία Ιδιώτη - FUTURE s.a.
shadow

Η ασφάλεια νομικής προστασίας δίνει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα να εξασφαλίσει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένο δικηγόρο όταν υπάρξει ανάγκη, χωρίς να προβληματίζεται για το κόστος των υπηρεσιών.

Η FUTURE S.A. σε συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές διαθέτει προγράμματα νομικής προστασίας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριότητας. Μεταξύ άλλων παρέχει συμβόλαια ασφάλισης για ιδιώτη, οικογενειάρχη, επιχειρηματία, οδηγό οχήματος κ.α., που εξασφαλίζουν στον πελάτη νομική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και για κάθε θέμα που μπορεί να προκύψει.

Εκτός από τις αμοιβές του δικηγόρου, τα προγράμματα νομικής προστασίας καλύπτουν ακόμη, τα δικαστικά έξοδα, τις αμοιβές δικαστικών επιμελητών και δικαστικών πραγματογνωμόνων, την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη κ.α.

 

 

shadow