Ασφάλιση Φυτικού και Ζωικού Κεφαλαίου - FUTURE s.a.
shadow

 

Η FUTURE S.A. σε συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μία σειρά προγραμμάτων που μπορούν να προστατέψουν την περιουσία και το εισόδημα τους.

Οι προκλήσεις στην αγροτική οικονομία είναι πολλές, ωστόσο, με το κατάλληλο πρόγραμμα ο ασφαλισμένος μπορεί να καλυφθεί. Για κτηνοτροφικές μονάδες ή υδατοκαλλιέργειες, καθώς επίσης και τους αγρότες-παραγωγούς που οι καλλιέργειες τους κινδυνεύουν από τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα ή από πυρκαγιά, υπάρχει λύση.

Η FUTURE S.A. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη ζημιών των επιχειρήσεων φυτικού και ζωικού κεφαλαίου με κυριότερους:

  • τη θνησιμότητα των ζώων και των συνδεδεμένων επακόλουθων οικονομικών απωλειών
  • φυσικά φαινόμενα
  • ατυχήματα
  • φωτιά
  • διακοπή ρεύματος
  • δηλητηρίαση
  • ρύπανση
  • ασθένειες (καλλιέργειας, ζώων)
  • αστική ευθύνη έναντι τρίτων

 

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

ate logo

shadow