Περιστατικό
Κάλυψη
Παραβίαση Συστημάτων & Απώλειας Εμπιστευτικών Πληροφοριών
Έξοδα & Υπηρεσίες Διαχείρισης Κρίσεων & Παραβάσεων
Διακοπή Εργασιών
Απώλεια Εσόδων & Πελατών
Cyber Crime
 
Κλοπή Χρημάτων
Αποκατάσταση & Ανάκτηση Δεδομένων
Κυβερνοεκβιασμός (Αποκάλυψη Δεδομένων)
Κόστη Διαδικτυακής Κλοπής Κεφαλαίων
Κλοπή Εταιρικής Ταυτότητας
Δαπάνες από Διαδικτυακό Εκβιασμό & Καταβολή Λύτρων
Προσβολή Φήμης
΄Εξοδα Αποκατάστασης Εταιρικής Ταυτότητας & Προσωπικών Δεδομένων
Διοικητικά Πρόστιμα
Δαπάνες Αποκατάστασης της Φήμης & Διαχείριση στα ΜΜΕ
 
Πρόστιμα από Αρμόδιες Αρχές & Υπηρεσίες Συμμόρφωσης
 
Αστική Ευθύνη Πολυμέσων
 
Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων
 
Νομοθετικές Υποχρεώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαχείριση Κινδύνου CyberScout:

24ωρη Πρόσβαση σε Τηλεφωνικό Κέντρο

Άμεση Ανταπόκριση από Εξειδικευμένο Σύμβουλο Παραβιάσεων
& Διαχείρισης Παραβιάσεων στο Διαδίκτυο

Εγκληματολόγοι (Forensics Investigators)

Νομική Εκπροσώπηση (Κόστος Υπεράσπισης & Διακανονισμού Αποζημιώσεων)

Ανταπόκριση από Εξειδικευμένους Δικηγόρους & Συμβούλους
Δημοσίων Σχέσεων, για την Αντιμετώπιση της Δυσφήμισης

Υπηρεσίες Παρακολούθησης Συναλλαγών Πιστωτικών Καρτών

Ειδικοί Διαπραγματευτές σε Περίπτωση Εκβιασμού & Καταβολής Λύτρων

Εργαλεία & Συμβουλές Συμμόρφωσης στους Νέους Κανονισμούς

danger lock

Είστε προετοιμασμένοι για την προστασία της δικής σας επιχείρησης;

Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο διασυνδεδεμένος, κάθε επιχείρηση μετατρέπεται σε ψηφιακή εταιρεία, οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται. όπως και ο κίνδυνος που ενέχει. 

Το ασφαληστήριο συμβόλαιο της Future σε συνεργασία με τους Lloyd's προστατεύει τον ισολογισμό σας και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις συνέπειες των περιστατικών αυτών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

shadow